Budżet 30.06.2011

Budżet 
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 02 lutego 2011 roku nr IV/60/11 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2011, do którego na dzień 30.06.2011 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadania Plan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 549 550,00
Zadania zlecone gminy 20 750,00
Zadania zlecone powiatu 40 274,00
RAZEM DZIAŁ 851 610 574,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 39 509 909,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 134 404,00
Zadania zlecone gminy 2 640 560,00
RAZEM DZIAŁ 852 42 284 873,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 5 567 950,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 2 500,00
Zadania zlecone powiatu 291 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 5 861 450,00
OGÓŁEM 48 756 897,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 30.06.2011
Data udostępnienia informacji: 18.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2011 12:57 Dodanie informacji Paweł Włodarczak