Budżet 30.06.2010

Budżet 
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 16 grudnia 2009 roku nr XXXVIII/845/09 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2010, do którego na dzień 30.06.2010 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadaniaPlan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy542 050,00
Zadania zlecone gminy20 100,00
Zadania zlecone powiatu18 934,00
RAZEM DZIAŁ 851581 084,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy29 771 418,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic142 094,00
Zadania własne powiatu7 982 319,00
Zadania zlecone gminy2 144 080,00
RAZEM DZIAŁ 85240 039 911,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy4 675 449,00
Zadania własne powiatu521 903,00
Zadania zlecone powiatu291 000,00
RAZEM DZIAŁ 8535 488 352,00
OGÓŁEM46 109 347,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 20.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2010 07:32 Dodanie informacji Paweł Włodarczak