Budżet 30.04.2015

Rada Miasta Gdyni uchwałą nr IV/43/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2015, do którego na dzień 30.04.2015 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach przyjętych przez Radę Miasta i Kolegium Prezydenta kształtuje się w sposób następujący:


Rodzaj zadania Plan na 2015 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu 1 242 380,00
Zadania zlecone gminy 0,00
Zadania zlecone powiatu 17 406,00
RAZEM DZIAŁ 851 1 259 786,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu 53 507 524,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 87 016,00
Zadania zlecone gminy 2 970 000,00
Zadania zlecone powiatu 7 920,00
RAZEM DZIAŁ 852 56 572 460,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu 684 533,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic 8 000,00
Zadania zlecone powiatu 360 000,00
RAZEM DZIAŁ 853 1 052 533,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania własne gminy i powiatu 320 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 320 000,00
OGÓŁEM 59 204 779,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 06.05.2015
Data udostępnienia informacji: 06.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 23:58 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak