Budżet 28.02.2011

Budżet 
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 02 lutego 2011 roku nr IV/60/11 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2011, do którego na dzień 28.02.2011 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:
Rodzaj zadaniaPlan na 2010 rok
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zadania własne gminy i powiatu549 550,00
Zadania zlecone gminy20 750,00
Zadania zlecone powiatu35 032,00
RAZEM DZIAŁ 851605 332,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zadania własne gminy i powiatu38 358 001,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic128 131,00
Zadania zlecone gminy2 616 400,00
RAZEM DZIAŁ 85241 102 532,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadania własne gminy i powiatu1 875 319,00
Zadania własne gminy - rad dzielnic2 500,00
Zadania zlecone powiatu291 000,00
RAZEM DZIAŁ 8532 168 819,00
OGÓŁEM43 876 683,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 28.02.2011
Data udostępnienia informacji: 28.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2011 10:19 Dodanie informacji Paweł Włodarczak