Budżet 15.11.2010

Budżet
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 16 grudnia 2009 roku nr XXXVIII/845/09 uchwaliła budżet miasta Gdyni na rok 2010, do którego na dzień 31.10.2010 roku wprowadzono zmiany. Budżet MOPS w Gdyni po zmianach kształtuje się w sposób następujący:Rodzaj zadania

Plan na 2010 rok

Dział 851 - Ochrona zdrowia


Zadania własne gminy

549 550,00

Zadania zlecone gminy

20 100,00

Zadania zlecone powiatu

17 754,00

RAZEM DZIAŁ 851

587 404,00

Dział 852 - Pomoc społeczna


Zadania własne gminy

31 451 760,00

Zadania własne gminy - rad dzielnic

139 094,00

Zadania własne powiatu

8 132 261,00

Zadania zlecone gminy

2 548 240,00

RAZEM DZIAŁ 852

42 271 355,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadania własne gminy

4 762 302,00

Zadania własne powiatu

521 903,00

Zadania zlecone powiatu

304 000,00

RAZEM DZIAŁ 853

5 588 205,00

OGÓŁEM

48 446 964,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 15.11.2010
Data udostępnienia informacji: 16.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2010 11:25 Dodanie informacji Paweł Włodarczak