BUDŻET 2023

Budżet 2023:

Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 21.12.2022 roku uchwaliła budżet dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, który przedstawia się następująco:

Dział 855- Rodzina - zadania własne gminy - 616 460,00,- zł

Majątek:
Majątek CAPOW na dzień 01.01.2023 r. przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa                                                     Wartość początkowa (w zł)

1. Środki trwałe (śr. transportu)                      40 000,-
2. Pozostałe środki trwałe                               28 076,63,-
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne      8 675,26,-

Ogółem: 76 751,89,-

Budżet:
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 21.12.2022 roku uchwaliła budżet dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 1,2,3 w Gdyni, który przedstawia się następująco:

POW-1 w Gdyni:
Dział 855 - Rodzina - zadania zlecone powiatu - 9 400,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 1 380 394,00,- zł

POW-2 w Gdyni:
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 1 138 545,00,- zł

POW-3 w Gdyni:
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy -1 166 834,00,- zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Remigiusz Walędziak
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 27.02.2023
Data udostępnienia informacji: 27.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2023 14:16 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak