BUDŻET 2022

Budżet 2022:
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 22.12.2021 roku uchwaliła budżet dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, który przedstawia się następująco:

Dział 855- Rodzina  - zadania własne gminy  - 616 460,00,- zł
 
Majątek:
Majątek CAPOW na dzień 01.01.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.    Nazwa                                                    Wartość początkowa (w zł)
1.     Środki trwałe (śr. transportu)                     40 000,-
2.     Pozostałe środki trwałe                              28 076,63,-
3.     Pozostałe wartości niematerialne i prawne     8 675,26,-
 
Ogółem:                                                           76 751,89,-

Budżet:
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 22.12.2021 roku uchwaliła budżet dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 1,2,3 w Gdyni, który przedstawia się następująco:
 
POW-1 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 375,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 1 287 404,00,- zł
 
POW-2 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 375,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 973 970,00,- zł
 
POW-3 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 375,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 1 001 909,00,- zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Remigiusz Walędziak
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 18.01.2022
Data udostępnienia informacji: 18.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2022 12:24 Dodanie informacji Remigiusz Walędziak
18.01.2022 13:46 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak