2021

Budżet 2021:

Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 23.12.2020 roku uchwaliła budżet dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, który przedstawia się następująco:

Dział 855- Rodzina  - zadania własne gminy  - 581 320,00,- zł
 
Majątek:
Majątek CAPOW na dzień 01.01.2021 r. przedstawia się następująco:


Lp.    Nazwa                                                    Wartość początkowa (w zł)

1.     Środki trwałe (śr. transportu)                     40 000,-
2.     Pozostałe środki trwałe                              28 076,63,-
3.     Pozostałe wartości niematerialne i prawne     8 675,26,-
 
Ogółem:                                                           76 751,89,-


Budżet:
Rada Miasta Gdyni uchwałą z dnia 13.12.2020 roku uchwaliła budżet dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 1,2,3 w Gdyni, który przedstawia się następująco:
 
POW-1 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 375,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 1 272 321,00,- zł
 
POW-2 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 375,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 949 363,00,- zł
 
POW-3 w Gdyni:
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zadania zlecone powiatu - 8 380,00,- zł
Dział 855 - Rodzina - zadania własne gminy - 978 720,00,- zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Remigiusz Walędziak
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 14.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2022 14:14 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
18.01.2022 14:13 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
14.01.2022 14:28 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak