Majątek 2020r.

Majątek 2020
Majątek Zespołu Placówek Specjalistycznych  w Gdyni na dzień 31.01.2020r.przedstwaia poniższa tabela:

Nazwa grupy Wartość początkowa
Środki trwałe 325 474,62
Pozostałe śr. trwałe 552 258,08
Wartości niematerialne i prawne 52 448,33
Inwestycje 4 920,00
Ogółem 935 101,03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021