Budżet na rok 2018

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. lisieckiego " Dziadka" w Gdyni

Plan bieżący wydatków budżetowych na rok 2018 - zadania własne
Dział Rozdział Plan 2018
851- ochrona zdrowia 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 973143,00
855- rodzina 85504-Wspieranie rodziny  971 137,00
852-pomoc społeczna 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa,hostel, ośrodki interwencji kryzysowej  497 949,00
855- rodzina 85504-Rada dzielnicy Chylonia,Cisowa  2 920,00
853-Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej 85395- Pozostała działalność  294 860,00
Razem
 5 145 509

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2018 11:01 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński