Budżet 2020r.

Zespół Placówek Specjalistycznych  w Gdyni
Plan bieżący wydatków budżetowych na rok 2020 .

Dział Rozdział Nazwa Plan początkowy
851 Ochrona zdrowia 3 002 780,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 002 780,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 623 622,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 445 760,00
853 85154 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165 153,00
85395 Pozostała działalność, Projekt " Rozwój Usług Społecznych w Gdyni" 165 153,00
855 Rodzina 1 514 542,00
85504 Wspieranie rodziny 1 514 542,00
Razem 5 751 857,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021