Budżet 2021r.

Zespół Placówek Specjalistycznych  w Gdyni
Plan bieżący wydatków budżetowych na rok 2021 .

Dział Rozdział Nazwa Plan początkowy
851 Ochrona zdrowia 2 937 262,00
  85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
658 696,00
85154 Przeciw działanie alkoholizmowi 2 937 262,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  445 760,00
855 Rodzina  1 794 708,00
85504 Wspieranie rodziny 1 794 708,00
852 Pomoc społeczna 1 104 456,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie KPPPwR  445 760,00
Razem 5 836 426,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2021 13:57 Dodanie informacji Danuta Ilewicz