Budżet 2016

Plan bieżący wydatków budżetowych na rok 2016- zadania własne

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka ” w Gdyni

Dział

Rozdział

Plan 2016

851- ochrona zdrowia

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 106 575,00

852- pomoc społeczna

85201-Placówki opiekuńczo wychowawcze

1 575 817,0

852

85205- zadania w zakresie przemocy w rodzinie

391 100,00

852

85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, hostel, ośrodki interwencji kryzysowej

474 375,00

Razem

 

4 547 867,00

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 09:59 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński