Budżet 2014 r.

Plan bieżących wydatków budżetowych na rok 2014 – zadania własne

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

 

Dział

Rozdział

Plan 2014

851 – ochrona zdrowia

85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

42.500

852 – pomoc społeczna

85202 –Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1.384.450

852

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

362.000

852

85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

421.942

RAZEM

 

2.210.892

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 28.05.2014
Data udostępnienia informacji: 29.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2015 12:43 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
29.05.2014 13:40 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński