Budżet 2013 r.

Plan bieżących wydatków budżetowych na rok 2013 – zadania własne

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Plan na 2013r

851- Ochrona zdrowia

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

57.500

852- Pomoc społeczna

85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1.409.530

852

85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

397.500

852

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

433.938

 

RAZEM

 

 

2.298.468

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 15.04.2013
Data udostępnienia informacji: 15.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2015 20:20 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
13.05.2015 12:43 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
15.04.2013 08:54 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński