Budżet 2009

Budżet 2009/ Plan - Wykonanie
                                                                                                 Plan                                               Wykonanie
Stan środków obrotowych na poczatku roku                           67 738,00                                             67 738,03

Razem przychody                                                               1 140 450,00                                          1 110 915,92
w tym:
dotacja                                                                                   783 450,00                                             783 450,00
dotacja celowa                                                                                  0,00                                                        0,00
wpływy z usług                                                                       357 000,00                                            327 465,92

razem rozchody                                                                   1 160 323,00                                          1 102 927,19
w tym:  
wynagrodzenia z pochodnymi                                                863 894,00                                              811 229,84
wydatki inwestycyjne                                                                       0,00                                                          0,00

Stan środków obrotowych na koniec  roku                              47 865,00                                                 86 427,35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska
Wprowadził informację: Izabela Naklicka-Górzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Naklicka-Górzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2010 10:56 Dodanie informacji Izabela Naklicka-Górzyńska