Budżet 2008

Budżet 2008/ Plan  - Wykonanie
                                                                                             Plan                                          Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku                     27 664,00                                    27 663,55

Razem przychody                                                           1 087 614,00                             1 076 928,58
w tym:
dotacja                                                                               743 570,00                                742 669,44
dotacja celowa                                                                               0,00                                          0,00
wpływy z usług                                                                   344 044,00                                334 259,14
 
razem rozchody                                                               1 091 095,00                               1 047 054,73
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi                                            765 659,00                                  728 090,44
wydatki inwestycyjne                                                                    0,00                                             0,00

Stan środków obrotowych na koniec  roku                            27 333,00                                   67 738,03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska
Wprowadził informację: Izabela Naklicka-Górzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Naklicka-Górzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2010
Data udostępnienia informacji: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2010 10:40 Dodanie informacji Izabela Naklicka-Górzyńska