Udzielanie pełnomocnictw szczególnych dla dyrektora ZBiLK do reprezentowania interesów Gminy M. Gdyni przy podejmowaniu uchwał WM

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 210

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziału do piątku w godz.: 8.00-16.00

Numer telefonu:
58 668-23-08
58 668-23-09

Fax: 58-66-82-302
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej zawierająca numer, datę, przedmiot, udziały wszystkich właścicieli (osoby fizyczne, Gmina Miasta Gdyni, inni) oraz sposób głosowania.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wydział przygotowuje stosowny projekt imiennego pełnomocnictwa dla dyrektora Zarządu Bydynków i Lokali w przedmiotowej sprawie, który zostaje przedstawiony Prezydentowi Miasta Gdyni. Osoba wskazana w pełnomocnictwie oddaje głos zgodny ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Gdyni określonym w pełnomocnictwie - na oryginale uchwały wspólnoty mieszkaniowej
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: 21 dni od dnia zgłoszenia
Tryb odwoławczy: - we wspólnotach mieszkaniowych powyżej 7 lokali - zaskarżenie uchwały do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Gdyni w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały lub od dnia powzięcia wiadomości o jej treści
- we wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali (w przypadku braku jednomyślności właścicieli), właściciele posiadający co najmniej 50% udziałów w nieruchomości wspólnej mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Gdyni
Podstawa prawna: art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2019.737 j.t.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 19.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 15:36 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
04.07.2017 10:59 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 09:37 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
31.05.2017 09:35 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska