Spłata hipotek budynków prywatno - czynszowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 210

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-23-07
58 668-23-00

Fax: 58-66-82-302
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Aktualny odpis z księgi wieczystej
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie przez właściciela budynku aktualnego odpisu z księgi wieczystej, naliczanie przez pracownika Wydziału obciążenia wykazanego w dz. IV Księgi Wieczystej wraz z odsetkami, wystąpienie do kasy Urzędu Miasta celem przyjęcia wpłaty od właściciela. Po okazaniu dowodu wpłaty przygotowywane jest oświadczenie Prezydenta Miasta o zaspokojeniu wierzytelności hipotecznej. Właściciel występuje do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni o wykreślenie wpisu hipoteki w określonej kwocie na podstawie oświadczenia Prezydenta Miasta.
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: 7 dni od dnia zgłoszenia
Tryb odwoławczy: nie istnieje -jest to czynność dobrowolna
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2018.1916 j.t. z póżn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 19.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2019 15:39 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
04.07.2017 10:58 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 09:48 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska