Remonty budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, w których zamieszkują najemcy z decyzjami administracyjnymi.

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 210

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-23-07
58 668-23-00

Fax: 58-66-82-302
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek
- zaświadczenie z Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- kosztorys inwestorski
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu wniosku komisja we współpracy z właścicielami nieruchomości kwalifikuje budynek do remontu. Zgodnie z przyjętymi zasadami finansowane są remonty tych elementów budynku, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Właściciel zobowiązany jest we własnym zakresie przygotować odpowiednią dokumentację, uzyskać wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia. Wybór wykonawcy robót, nadzór i rozliczenia leżą po stronie Gminy.
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: 28 dni od złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: brak - procedura zgodna z niżej podaną Uchwałą Rady Miasta oraz Zarządzeniem Prezydenta
Podstawa prawna: - Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XX/423/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7727/04/IV/M z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zasad i trybu wykonywania remontów budynków stanowiących własność osób fizycznych.
Inne informacje: Finansowanie przez Gminę Miasta Gdyni remontów dotyczy wyłącznie budynków, w których nie ma lokali użytkowych i w których co najmniej 50% powierzchni mieszkań zajmowanych jest przez najemców z decyzjami administracyjnymi. Gmina finansuje remonty do 50% wartości brutto planowanego zadania, lecz nie więcej niż 25.000,00 złotych brutto. Pozostałe 50% określonej kwoty brutto remontu lub pozostałą część kwoty powyżej 25.000,00 złotych brutto pokrywa właściciel budynku.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 19.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2019 08:39 Zmiana załącznika Katarzyna Kania
13.05.2019 15:28 Zmiana załącznika Katarzyna Kania
04.07.2017 10:56 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 09:59 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
31.05.2017 09:58 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska