Zaświadczenie o samodzielności lokali

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 332, 418, 423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia,
3 egz. aktualnej inwentaryzacji lokalu wykonanej przez osobę uprawnioną
*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze.
Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie wniosku (ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania organu), wydanie zaświadczenia
Opłaty: 17 zł od zaświadczenia podstawa prawna:
- ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego ( wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie )
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy *W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez organ I instancji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału
Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i art. 92 ustawy 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.


 
Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:36 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
21.10.2022 14:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.10.2022 14:13 Dodanie informacji Dariusz Repiński
04.10.2022 13:07 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
25.08.2022 15:12 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.08.2022 15:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.03.2019 13:44 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:32 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
19.03.2019 14:26 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.01.2019 14:10 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
27.07.2018 11:25 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:32 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:13 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:53 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.06.2017 14:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.06.2017 14:07 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 14:12 Korekta Michał Kowalski