Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;
2. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Sposób załatwienia sprawy: 1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze Urzędu lub przesłać na adres Urzędu,
2. odbiór wypisu i wyrysu: otrzymuje się drogą pocztową lub odbiera się osobiście
Opłaty: 1. Opłata skarbowa*:
a) od wypisu:
· do 5 stron sporządzonego wypisu - 30 zł
· powyżej 5 stron sporządzonego wypisu - 50 zł
b) od wyrysu:
· za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł i nie więcej niż 200zł,
2. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z odpowiednim dopiskiem:
- opłata skarbowa za wypis i wyrys z planu miejscowego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b) w kasie Urzędu Miasta Gdyni - w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej;
w przypadku niewydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek;
po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi;
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia;
*podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: 14 dni
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2005
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:47 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
22.08.2022 14:49 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.06.2021 14:03 Korekta Michał Kowalski
19.03.2019 14:18 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:12 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:49 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 14:14 Korekta Michał Kowalski