Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy inwestycji (zawierający część opisową i graficzną) – druk+2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m).
W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 598 zł od wydania decyzji,
podstawa prawna:
- ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski SA nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa
- sprawę, w której wnoszona jest opłata
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- właściciela terenu, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub jego użytkownika wieczystego,
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego ( wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku nie dokonania czynności urzędowej.
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 , art. 54 i art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2023 10:01 Korekta Dariusz Repiński
28.03.2023 11:35 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.05.2022 08:35 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.01.2022 11:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.07.2020 14:10 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.07.2020 13:50 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.07.2020 13:47 Dodanie informacji Dariusz Repiński
24.07.2020 13:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2019 11:02 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
20.03.2019 09:52 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 13:59 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:08 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:46 Link do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.06.2017 11:23 Korekta Michał Kowalski
11.05.2017 14:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński