Przeniesienie pozwolenia na budowę

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418, 423

W dniach:

Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek,


2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji,


3. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę – UWAGA: zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę,


4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,


5. W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).


Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 90 zł od wydania decyzji

Podstawa prawna:
1) ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej
2) rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.


Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: art.40 ust. 1, art.81 ust.1 pkt 2 oraz art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:44 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
22.08.2022 14:55 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:33 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
28.02.2022 08:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.07.2021 12:28 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
26.02.2021 12:08 Dodanie informacji Dariusz Repiński
15.10.2020 10:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.10.2020 15:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:04 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:31 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:29 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:41 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
13.06.2017 09:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:26 Korekta Michał Kowalski