Przeniesienie pozwolenia na budowę

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418, 423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - godz. 12.00 - 16.00,
środy - godz. 08.00 - 12.00
piątki - godz. 08.00 - 12.00

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332),
- oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji,
- zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
*w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 90 zł od wydania decyzji
podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: art.40 ust. 1, art.81 ust.1 pkt 2 oraz art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Netzel-Białecka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2019 14:04 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:31 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:29 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:41 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
13.06.2017 09:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:26 Korekta Michał Kowalski