Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek, oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji, zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 56 zł od wydania decyzji podstawa prawna:
ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej,
rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – gdy decyzja nie została wydan
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: art.63 ust.5 w związku z art.64 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416 ,58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2023 09:29 Dodanie informacji Beata Pukło
28.03.2023 11:50 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
22.08.2022 14:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:37 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.03.2019 09:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:05 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:22 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:05 Korekta Dariusz Repiński
27.07.2018 11:05 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:41 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:34 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.06.2017 11:28 Korekta Michał Kowalski
11.05.2017 14:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
10.05.2017 15:26 Aktualizacja treści Dariusz Repiński