Biuro Plastyka Miasta

Osoba kierująca komórką: Jacek Piątek - Plastyk Miasta, kierownik Biura
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 502
Nr telefonu: 58 668-25-60
E-mail: plastykmiasta@gdynia.pl
Biuro Plastyka Miasta odpowiada za kształtowanie wizerunku przestrzeni miejskiej oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, a w szczególności za:
1) opracowanie koncepcji oraz zatwierdzanie pod względem plastycznym: urządzeń przestrzeni miejskiej w zakresie krajobrazu, tzw. małej architektury, architektury tymczasowej, elementów systemu informacji, kolorystyki elewacji budynków, urządzeń infrastruktury, iluminacji architektury iluminacji świątecznej, oprawy
imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto, rozwiązań architektonicznych dla przestrzeni zdegradowanych,
2) koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, celem zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta,
3) kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji miasta poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałaniu degradacji, w tym opracowanie i wdrożenie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek Miasta oraz opracowanie zasad komponowania reklam w przestrzeni publicznej,
4) organizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań przestrzeni publicznej,
5) współpracy w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów;
6) współprace z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie rozwiązań plastycznych w przestrzeni publicznej Miasta.

Biuro Plastyka Miasta realizuje zadania gminy.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Bruggemann
Data wytworzenia informacji: 01.07.2016
Data udostępnienia informacji: 01.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2023 10:38 Aktualizacja treści Aneta Bruggemann
08.03.2018 15:03 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
14.06.2017 13:22 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
01.07.2016 11:18 Zmiana załącznika Aneta Bruggemann
01.07.2016 08:30 Korekta Michał Kowalski
21.06.2016 09:15 Korekta Patrycja Zielińska
21.06.2016 09:15 Korekta Patrycja Zielińska
21.06.2016 09:14 Korekta Patrycja Zielińska
21.06.2016 09:14 Korekta Patrycja Zielińska
21.06.2016 09:12 Korekta Patrycja Zielińska
21.06.2016 09:12 Korekta Patrycja Zielińska
15.06.2016 12:43 Korekta Michał Kowalski
15.06.2016 12:42 Dodanie informacji Michał Kowalski