Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Iwona Markešić
Zastępcy: Zastępca dyrektora Paulina Szewczyk
Adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia
Nr telefonu: 58 669-89-00 Sekretariat
Nr faxu:
E-mail: bpp@gdynia.pl
Adres skrytki ePUAP: /bppmg/skrytka
Strona www:
NIP: 586 219 06 27
REGON: 220401763
Redakcja: Bartłomiej Poźniak b.pozniak@gdynia.pl 58 669-89-11

Szanowni Interesanci,
mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem informuję, iż z dniem 13 marca 2020 r. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zostaje zamknięte dla interesantów do odwołania.
Zachęcamy do załatwiania wszelkich wniosków (podań) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Infolinii

58 6262626

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Formularz do komunikacji przez ePUAP: Wyślij pismo ogólne

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Najważniejsze telefony do Biura:
Sekretariat 58 669 89 00
I Zespół Urbanistyczny (Gdynia Północ) 58 669 89 07
II Zespół Urbanistyczny (Gdynia Południe) 58 669 89 17
III  Zespół Urbanistyczny (Generalnego Projektanta) 58 669 89 18
IV Zespół Urbanistyczny (Podziały - koordynacja) 58 669 89 09, 58 669 89 10
Zespół ds. Środowiska i Programowania 58 669 89 03
Zespół ds. Komunikacji i Infrastruktury 58 669 89 12

Przedmiotem działalności podstawowej Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium;
 2. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta;
 3. wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o odmowie ustalenia warunków zabudowy, w sytuacji gdy decyzja taka dotyczy terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów miejscowych, ich aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;
 8. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym planów uchylonych i nieobowiązujących;
 9. przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu przekraczającym obszar miasta;
 10. sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni;
 11. wnioskowanie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów architektoniczno-urbanistycznych zlecanych przez miasto;
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 13. opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 14. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi;
 15. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Zieniuk
Data wytworzenia informacji: 10.07.2007
Data udostępnienia informacji: 03.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2020 10:00 Inne Arkadiusz Zieniuk
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.01.2020 12:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.09.2019 13:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.07.2019 15:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.10.2018 09:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.01.2018 09:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 12:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 12:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 11:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.03.2017 10:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.10.2016 09:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.06.2016 15:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2016 15:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.06.2016 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.05.2016 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.05.2016 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2016 10:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.12.2015 10:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.05.2015 09:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.01.2015 12:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2015 12:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2012 11:07 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:06 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:05 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:05 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:03 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:01 Korekta Michał Kowalski
11.05.2011 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.02.2011 15:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.12.2010 11:26 Korekta Bartłomiej Poźniak