Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Iwona Markešić
Zastępcy: Zastępca dyrektora Paulina Szewczyk
Adres: ul. Hugo Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
Nr telefonu: 58 669-89-00 Sekretariat
Nr faxu:
E-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl
Adres skrytki ePUAP: /bppmg/skrytka
Strona www: https://www.gdynia.pl/bppmg_aktualnosci
NIP: 586 219 06 27
REGON: 220401763
Redakcja: Łukasz Niedźwiecki l.niedzwiecki@bpp.gdynia.pl 58 669-89-00

Szanowni Interesanci,

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich wniosków (podań) drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Formularz do komunikacji przez ePUAP: Wyślij pismo ogólne

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Najważniejsze telefony do Biura:
Sekretariat 58 669 89 00
I Zespół Urbanistyczny 
Dzielnice:
Chwarzno-Wiczlino | Działki Leśne | Grabówek | Kamienna Góra | Śródmieście | Wielki Kack |

58 669 89 18
II Zespół Urbanistyczny
Dzielnice:
Babie Doły | Chylonia | Cisowa | Dąbrowa | Karwiny | Leszczynki | Mały Kack | Obłuże | Oksywie | Orłowo | Pogórze | Pustki Cisowskie Redłowo | Witomino | Wzgórze Św. Maksymiliana |
58 669 89 09
III  Zespół Urbanistyczny 
Podziały - koordynacja
58 669 89 01
Zespół ds. Środowiska i Programowania Środowisko  -  58 669 89 03
Programowanie - 58 669 89 11
Zespół ds. Transportu i Infrastruktury technicznej Transport  -  58 669 89 00
Infrastruktura - 58 669 89 19

Przedmiotem działalności podstawowej Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium;
 2. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta;
 3. wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o odmowie ustalenia warunków zabudowy, w sytuacji gdy decyzja taka dotyczy terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 7. przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów miejscowych, ich aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania;
 8. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym planów uchylonych i nieobowiązujących;
 9. przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego o zasięgu przekraczającym obszar miasta;
 10. sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni;
 11. wnioskowanie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów architektoniczno-urbanistycznych zlecanych przez miasto;
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi;
 14. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 10.07.2007
Data udostępnienia informacji: 03.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2023 15:58 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.02.2023 14:33 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
03.02.2023 10:41 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
03.02.2023 10:37 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
03.02.2023 09:46 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.04.2022 15:16 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
28.03.2022 12:44 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
04.03.2022 12:54 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
19.01.2022 11:17 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.10.2021 12:32 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
25.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
10.09.2021 13:13 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
07.01.2021 09:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
17.12.2020 14:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.12.2020 08:51 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
04.09.2020 14:45 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.08.2020 10:54 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.05.2020 13:38 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.03.2020 10:00 Inne Arkadiusz Zieniuk
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
28.01.2020 12:32 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
18.09.2019 13:32 Aktualizacja treści Arkadiusz Zieniuk
03.07.2019 15:34 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
01.07.2019 10:35 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:59 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
15.03.2019 10:33 Korekta Bartłomiej Poźniak
24.10.2018 09:29 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
30.01.2018 09:03 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 12:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 12:40 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.11.2017 11:48 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:09 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:08 Korekta Bartłomiej Poźniak
29.03.2017 12:07 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
13.03.2017 10:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
25.10.2016 09:32 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
07.06.2016 15:13 Korekta Bartłomiej Poźniak
07.06.2016 15:12 Korekta Bartłomiej Poźniak
03.06.2016 12:21 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
19.05.2016 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
19.05.2016 11:35 Korekta Bartłomiej Poźniak
16.03.2016 10:37 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
09.12.2015 10:31 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
06.05.2015 09:27 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
13.01.2015 12:24 Korekta Bartłomiej Poźniak
13.01.2015 12:23 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:53 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:52 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:50 Korekta Bartłomiej Poźniak
20.12.2013 12:45 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
20.04.2012 11:07 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:06 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:05 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:05 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:03 Korekta Michał Kowalski
20.04.2012 11:01 Korekta Michał Kowalski
11.05.2011 12:17 Korekta Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:16 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:14 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
11.05.2011 12:05 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
23.02.2011 15:19 Aktualizacja treści Bartłomiej Poźniak
10.12.2010 11:26 Korekta Bartłomiej Poźniak