Biuro Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością

Osoba kierująca komórką: Alicja Gontarz
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 205
Nr telefonu: 58 668-87-90
58 6688791
58 6688792
58 6688793
58 6688794
Nr faxu: 58 6688795
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Do zadań Biura Pelnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością należy prowadzenie spraw, dotyczących problemów pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni, a w szczególności:

1) koordynowanie i realizacja założeń, wynikających z Programu "Gdynia bez barier 2018-2023";

2) tworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością na szczeblu samorządowym;

3) monitoring i realizacja wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością;

4) opracowanie programu wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością;

5) prowadzenie analizy potrzeb osób z niepełnosprawnością w Gdyni;

6) organizacja szkoleń i edukacja w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością;

7) organizacja imprez i konferencji promujących pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością;

8) tworzenie i realizacja kampanii społecznych podnoszących wrażliwość i świadomość społeczną;

9) implementacja dobrych rozwiązań i doświadczeń na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego wszystkim;

10) współpraca z ekspertem ds. dostępności w tworzeniu kompleksowej przestrzeni miasta w oparciu o projektowanie uniwersalne;

11) współpraca i wymiana doświadczeń z przedstawicielami samorządów , instytucji i organizacji w zakresie spraw osób z niepełnosprawnością;

12) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących osób z niepełnosprawnością;

13) promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością;

14) promowanie aktywności społecznej i sportowej włączających osoby z niepełnosprawnością w społeczność lokalną;

15) pomoc i wsparcie osób z niepełnosprawnością, których nie obejmują działania systemowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych;

16) podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych osób z niepełnosprawnoscią poprzez organizację staży;

17) opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnością;

18) inicjowanie oraz monitorowanie uchwalonego prawa miejscowego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

19) obsługa zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością;

20) współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta we wszystkich działaniach skierowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością;

21) pomoc osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontakcie z urzędnikiem poprzez wykorzystanie, stosownie do potrzeb, polskiego języka migowego, systemowego języka migowego, alfabetu Lorma.

Pracą samodzielnego referatu kieruje kierownik referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2019 12:07 Aktualizacja treści Magdalena Biegańska
05.02.2018 09:15 Korekta Magdalena Biegańska