Biuro Ochrony

Osoba kierująca komórką: Rafał Kryściak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 242
Nr telefonu: 58 668-81-30
E-mail: biuro_ochrony@gdynia.pl1. Biuro Ochrony zapewnia ochronę informacji niejawnych w urzędzie, w szczególności poprzez:
1) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz nadzór nad jego realizacją;
2) opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji oraz szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Gdyni; nadzór nad ich przestrzeganiem;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w komórkach organizacyjnych Urzędu;
4) nadzór i kontrola pomieszczeń w budynkach Urzędu pod kątem fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych;
5) prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych;
6) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
7) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
8) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
9) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
10) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
11) współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
12) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi, a w tym dotyczących ich klasyfikacji, ewidencji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania;
13) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
2. Biuro Ochrony zajmuje się realizacją jednocześnie zadań gminy, jak i powiatu.
3. Pracami samodzielnego referatu kieruje pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Kryściak
Wprowadził informację: Małgorzata Bogdańska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 12.05.2017
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2023 17:02 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.05.2023 13:01 Dodanie informacji Małgorzata Bogdańska
25.05.2018 09:18 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.09.2017 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:59 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:54 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:53 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:43 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:31 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:29 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska
12.05.2017 09:28 Aktualizacja treści Małgorzata Bogdańska