Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Osoba kierująca komórką: Jolanta Durajska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 112
Nr telefonu: 58 668-82-00
E-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów czynne jest od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w środy w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

e-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018 r. 798 z późn. zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
Konsumenci będący mieszkańcami Gdyni mogą zgłaszać do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną.

Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez Rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Durajska
Wprowadził informację: Magdalena _Rosinke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2022 13:22 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.11.2019 12:51 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.09.2019 12:20 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.03.2019 14:29 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
17.09.2018 08:47 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
14.09.2018 09:29 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
12.09.2018 07:43 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
10.09.2018 09:41 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
20.08.2018 10:27 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
10.08.2018 10:02 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
09.08.2018 14:31 Korekta Michał Kowalski
01.08.2018 12:42 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
01.08.2018 12:37 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
25.07.2018 07:53 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
25.07.2018 07:48 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
20.07.2018 11:52 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
17.07.2018 09:11 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
13.07.2018 14:24 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
09.02.2018 14:00 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
07.02.2018 13:43 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
17.10.2017 14:10 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
30.05.2017 09:00 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke