Rok 2021:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Centrum Kaształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych Kontrola w gdyńskich placówkach realizujących projekt pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenia" 07.06.2021 - 31.12.2021 Plik pdf  CKZiU Nr 1 - rozmiar: 47342kb  

Plik pdf  ZSzET - rozmiar: 4264kb  

Plik pdf  ZSzChiE - rozmiar: 12988kb  

Plik pdf  ZSzHG - rozmiar: 13408kb  

Plik pdf  ZSAE - rozmiar: 3314kb  
metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 Szkoły Podstawowe Nr: 6, 16, 34, 21, 11, 33, 31, 12; Zespoły Szkolno-Przedszkolne Nr: 2, 5; Licea Ogólnokształcące: XIV, VI, II; Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych; Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących; Zespół Placówek Specjalistycznych Weryfikacja poprawności danych w informacji dot. najmu/ dzierżawy / użyczenia pomieszczeń w budynku szkoły - 2020 rok (projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 07.05.2021 - 25.08.2021 Plik zip  Protokóły - rozmiar: 19385kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni 53 gdyńskie placówki oświatowe 07.05.2021 - 02.06.2021 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3451kb   metryczka
4 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni Prawidłowość wydatkowania środków na dopłaty do czynszu w Programie "Mieszkanie na Start" - 2020 rok 22.02.2021 - 16.03.2021 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 9480kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.08.2022 12:54 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.08.2022 16:05 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.08.2022 15:31 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.08.2022 15:11 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
12.08.2022 15:08 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 16:15 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska