Rok 2020:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej najmu/dzierżawy/użyczenia pomieszczeń za lata 2018-2019. Dochody i dochody incydentalne mające związek z realizacją projektu za okres od początku projektu do końca 2019 roku (projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie") 21.12.2020 - 23.03.2021 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 11678kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gdyni, ul. Staffa 10 Weryfikacja poprawności danych w informacji dot. najmu/dzierżawy/użyczenia pomieszczeń w budynku szkoły - 2019 rok (projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 02.11.2020 - 31.12.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 5752kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” OTOZ Animals w Gdyni, ul. Małokacka 3A Realizacja umowy nr KB/79/RO/6-W/2017 z dnia 24.01.2017 r. o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni: 1. realizacja programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gdyni w 2019 roku, 2. rozliczenie inwestycji zakończonych w 2019 roku. 04.09.2020 - 13.11.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 13615kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4 16 gdyńskich placówek oświatowych Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni 24.01.2020 - 12.03.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 5020kb   metryczka
5 XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2019 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 29.04.2020 - 01.07.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 14076kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
6 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 33 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni, Zespół Szkolno-Przedszolny Nr 5 w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2019 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 29.04.2020 - 30.06.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 17826kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
7 Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Gdyni Prawidłowość pobrania dotacji za 2015 rok, w tym w szczególności prawidłowości wykazywania danych będących podstawą naliczenia dotacji 05.10.2020 - 30.11.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 12297kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 31 w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2019 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 29.04.2020 - 30.06.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 16614kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
9 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni Weryfikacja poprawności danych dotyczących najmu pomieszczeń szkoły od początku realizacji projektu do końca 2019 r., dochody i dochody incydentalne, weryfikacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, lokalizacja i stan tablic informacyjno-pamiątkowych, przechowywanie i oznakowanie prowadzonej w ramach projektu dokumentacji - projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” 13.01.2020 - 19.06.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 24607kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
10 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 52 w Gdyni, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2019 rok (projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni) 29.04.2020 - 25.09.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 18064kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
11 Gdyńskie Centrum Zdrowia w Gdyni, ul. Władysława IV 43 Sposób rejestracji do żłobków; nadzór nad działalnością żłobków; stosowanie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i sprawami - 2019 rok 22.07.2020 - 28.08.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 26158kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
12 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Prawidłowość pobrania dotacji za 2015 rok, w szczególności prawidłowość wykazywania danych będących podstawą naliczenia dotacji 03.02.2020 - 30.06.2020 Plik pdf  Protokół, zalecenia, odpowiedź - rozmiar: 25930kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
13 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni Prawidłowość postępowania o zamówienie publiczne pn. dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Gdyni w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, postępowanie EZP 46/18 i EZP 129/18 03.02.2020 - 12.02.2020 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 8517kb   metryczka
Wyłączeń w treści obejmujących tajemnice przedsiębiorstwa dokonała Iwona Torkowska na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2020
Data udostępnienia informacji: 13.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2021 14:13 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:54 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:51 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:47 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:34 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:26 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2021 15:14 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.12.2020 12:06 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.12.2020 11:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.12.2020 11:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.12.2020 11:04 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.12.2020 11:03 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 14:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 13:52 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 13:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 13:37 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 13:35 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 13:07 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 13:06 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
13.03.2020 11:45 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
13.03.2020 11:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
13.03.2020 11:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
13.03.2020 11:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska