Rok 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Wydział Środowiska Referat Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Gdyni Terminowość i prawidłowość udzielania lub zmiany zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w latach 2014 - 2018 16.05.2019 - 05.07.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 20265kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 52 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 43 w Gdyni, XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2018 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 12.12.2019 - 20.12.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 22842kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3 Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni Prawidłowość rozliczeń działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku 06.03.2019 - 18.03.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 8940kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni System pracy i system nadzoru nad pracą kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni 16.01.2019 - 22.01.2019 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 2779kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
5 53 gdyńskie placówki oświatowe Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni 11.02.2019 - 29.04.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2791kb   metryczka
6 Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 31, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2018 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 08.05.2019 - 29.05.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 28281kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
7 Samodzielny Referat ds. Jakości Życia Urząd Miasta Gdyni Nadzór nad weryfikacją danych osób wnioskujących o wydanie karty mieszkańca w zakresie spełniania warunków jej otrzymania - 2018 rok 04.04.2019 - 07.05.2019 Plik pdf  Protokół wraz z zaleceniami - rozmiar: 24633kb   metryczka
8 Wydział Architektoniczno-Budowlany Urząd Miasta Gdyni Terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Przyczyny uchyleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez SKO; - za okres 2018 roku i pierwsze półrocze 2019 roku 05.11.2019 - 06.12.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 19391kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
9 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urząd Miasta Gdyni Tryb rozpatrywania spraw, w których Gmina Miasa Gdyni jest spadkobiercą 17.04.2019 - 10.05.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 13149kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
10 XVII Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 35, Zezpół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2018 rok (projekt "Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni) 09.09.2019 - 01.10.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 19431kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
11 Wydział Edukacji Urząd Miasta Gdyni Prawidłowość wyliczania dotacji dla placówek niepublicznych; Prawidłowość wyliczania i ustalania zasad finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych do gdyńskich placówek oświatowych; - 2018 rok 24.06.2019 - 30.08.2019 Plik pdf  Protokół wraz z zaleceniami - rozmiar: 7215kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
12 Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gdyni Prawidłowość naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych; Prawidłowość wykorzystania środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży; Celowość i efektywność wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkoły; Prawidłowość wykorzystania środków na PFRON oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów; Prawidłowość naliczania średnich urlopowych dla nauczycieli; - 2018 rok 21.10.2019 - 26.11.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 23491kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
13 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń – 2018 rok (projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” oraz projekt „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”) 02.10.2019 - 06.11.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 26657kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
14 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 33 w Gdyni, Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gdyni, Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2018 rok (projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 02.12.2019 - 09.01.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 26389kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
15 Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych Urząd Miasta Gdyni Terminowość i prawidłowość przyjmowania zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - 2018 rok 28.02.2019 - 27.03.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 9465kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2021 14:15 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.12.2021 14:07 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.12.2021 14:05 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 14:32 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 12:39 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 12:38 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 12:31 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 12:30 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.07.2020 12:30 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 15:31 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 13:52 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 12:54 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.07.2020 12:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.01.2020 10:44 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.01.2020 10:44 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.01.2020 10:42 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
08.01.2020 10:39 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
31.12.2019 13:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 14:55 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 10:40 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 10:39 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 10:38 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 09:10 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 09:07 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.12.2019 08:58 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 15:21 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:36 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:29 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:17 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:25 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:19 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska