Rok 2018:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chabrowa 43; Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Chylońska 227; Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Okrzei 6; Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Wiceadm. Porębskiego 21; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wejherowska 55; Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48; Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2017 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 17.12.2018 - 23.01.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 13855kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 Szkoła Podstawowa Nr 40 z oddziałami gimnazjalnymi dawniej: Gimnazjum Nr 1, ul. Gospodarska 1 Celowość i efektywność wykorzystania środków na dowożenie uczniów do szkół; Prawidłowość wykorzystania środków na PFRON oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów; Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków na ZFŚS; Prawodłowość naliczania średnich urlopowych dla nauczycieli - 2017 rok 03.12.2018 - 08.01.2019 Plik pdf  Protokół wraz z zaleceniami - rozmiar: 16428kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3 Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Cylkowskiego; Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Staffa 10; Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cylkowskiego 22; Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Godebskiego 8 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły w zakresie faktycznej liczby godzin wynajjmu 2017 (projekt "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 03.12.2018 - 21.12.2018 Plik pdf  Sprawozdanie wraz z notatką - rozmiar: 7309kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4 Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Prawidłowość udzielania dotacji ekologicznych mieszkańcom na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii; Prawidłowość wykonywania uchwał i zarządzeń powierzonych do realizacji Referatu; Aktualność zakresów czynności pracowników; Terminowość przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych; Przestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji; Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 02.07.2018 - 24.07.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 14485kb  

Plik pdf  Zalecenia - rozmiar: 364kb  
metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
5 Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Fantazja" w Gdyni, ul. Staniszewskiego 1 Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji - 2017 rok 02.07.2018 - 06.08.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 13004kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
6 Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gdyni, ul. L. Staffa 10, Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1w Gdyni, ul. Wiczlińska 33, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22, Szkoła Podstawowa Nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2017 rok („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni" oraz „Kompleksowa termomodernizacja 9 budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni") 24.05.2018 - 15.06.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 19866kb   metryczka
7 Przedszkole Nr 27 „Malutkowo" w Gdyni, ul. Wiejska 30 Sposób pełnienia przez dyrekcję placówki nadzoru nad realizacją zadań pracowników obsługi i administracji, w tym zakresy obowiązków oraz ich zgodnoć z przepisami prawa 21.05.2018 - 08.06.2018 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 7497kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8 XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. 10 Lutego 26; X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Władysława IV 58; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27; Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1; Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 88; Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły – 2017 rok (projekt „Kompleksowa termomodernizacja 9 budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”) 25.04.2018 - 18.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 25777kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
9 Referat Zieleni Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Prawidłowość i terminowość przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne w 2017 roku; Aktualność zakresów czynności pracowników; Terminowość przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych; Przestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji; Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 07.05.2018 - 30.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 15640kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
10 Żłobek „Niezapominajka" w Gdyni, ul. Wojta Radtkego 23 Skarga Pani M. K. 10.04.2018 - 16.04.2018 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 3047kb   metryczka
11 Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarzadowych Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Przestrzeganie procedur realizacji pomocy prawnej dla mieszkańców - 2017 rok; Aktualność zakresów czynności pracowników; Terminowość przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych; Przestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji; Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych 23.02.2018 - 16.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 10650kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
12 Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie" w Gdyni, ul. Benisławskiego 12/1 Prawidłowość rozliczenia i wykorzystania dotacji - 2017 rok 19.03.2018 - 24.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 27766kb  

Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 2534kb  
metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
13 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 Prawidłowość postępowania w świetle przepisów KPA w sprawie zawiadomienia o opłacie dodatkowej w związku z brakiem opłaty za postój pojazdu na wyznaczonym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania w Gdyni 25.07.2018 - 22.08.2018 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 9392kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
14 Referat Ocen Środowiskowych Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Prawidłowość i terminowość przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczlni ścieków w 2017 roku; Aktualność zakresów czynności pracowników; Terminowość przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych; Przestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji; Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 01.08.2018 - 28.08.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2617kb   metryczka
15 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Morska 79; Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186; Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48; Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77; Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, ul. Al. Zwycięstwa 194 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły 2017 rok (projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" oraz projekt „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni") 26.09.2018 - 18.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 5073kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
16 Punkt Przedszkolny Misie Tulisie I, ul. Jemiołowa 49 w Gdyni Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji za 2016 rok 05.10.2018 - 31.12.2018 Plik pdf  Protokół wraz z zaleceniami - rozmiar: 11425kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
17 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Jana z Kolna 5; Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Wrocławska 52; Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Stawna 4-6; VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 34; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wolności 34; Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących, ul. Władysława IV 54 Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2017 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 31.10.2018 - 05.12.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 13732kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
18 56 gdyńskich placówek oświatowych realizujących projekt pn.:„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" Weryfikacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu; Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych z 2017 roku; Kontrola funkcji pomieszczeń wg lokalizacji i planu; Sprawdzenie lokalizacji i stanu tablic informacyjnych; Weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-ksiegowej; Zatrudnianie administratórow sieci lokalnej 29.01.2018 - 30.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 6767kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 30.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2019 13:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 13:44 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 13:33 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 13:29 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 13:16 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 13:03 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 12:56 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 12:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 12:47 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 12:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 11:53 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 11:51 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 11:35 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.08.2018 12:57 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
30.08.2018 12:36 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.08.2018 09:41 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.08.2018 13:26 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
29.08.2018 12:54 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
28.08.2018 09:29 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
28.08.2018 09:28 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 12:39 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 12:32 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 12:27 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 11:45 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 11:34 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 11:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 11:11 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 10:01 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
27.08.2018 09:55 Dodanie informacji Lidia Rumel-Czarnowska