Biuro ds. Energetyki

Osoba kierująca komórką: Hanna Górecka- Banasik
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 504, 505, 120
Nr telefonu: 58 668-23-50
58 668 23 52; 58 668 23 57 CEEB
58 668 23 53; 58 668 23 58 DOTACJE, "Ciepłe mieszk
885 581 668 "CZYSTE POWIETRZE"
58 668 23 54 invisoLITE
E-mail: biuro.energetyki@gdynia.pl
Do zadań Biura ds. Energetyki należy
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni,
a w szczególności:
1) opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2) nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta, określonej
w założeniach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
3) monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów
rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
4) przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
5) wspieranie przedsięwzięć powodujących zmniejszenie negatywnego wpływu
człowieka na środowisko poprzez udzielanie dotacji na:
a) likwidację tzw. niskiej emisji,
b) montaż odnawialnego źródła energii;
6) przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji
gminnych w częściach dotyczących spraw energetycznych;
7) opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów gminnych;
8) gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta;
9) prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii
i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników
obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:
a) doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami
organizacyjnymi,
b) kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach
organizacyjnych,
c) propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii
na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2;
10) przygotowywanie materiałów do opinii urbanistycznych w zakresie działania
komórki;
11) współpraca z Wydziałem Środowiska UM Gdyni, w szczególności w zakresie
realizacji programów ochrony środowiska i programów ochrony powietrza,
12) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi
racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach
finansowanych z funduszy europejskich związanych z zakresem działań
komórki.

Komórka realizuje wyłącznie zadania gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023
Data udostępnienia informacji: 27.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2023 14:39 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
30.05.2023 11:49 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.05.2023 11:10 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.05.2023 11:09 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.05.2023 11:07 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.05.2023 11:06 Korekta Hanna Górecka-Banasik
27.03.2023 13:49 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
27.03.2023 13:48 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik