Biuro ds. Dzielnic

Osoba kierująca komórką: Tomasz Kamiński
Adres: ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 662-48-82
58 662-48-10
58 662-48-87
E-mail: dzielnice@gdynia.pl

Do zadań Biura ds. Dzielnic należy koordynacja współpracy urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta z jednostkami pomocniczymi oraz utrzymywanie bieżących kontaktów Prezydenta Miasta Gdyni z organami dzielnic, w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru przez Prezydenta Miasta Gdyni nad działalnością zarządów dzielnic, zgodnie ze statutem dzielnicy, w tym prowadzenie dokumentacji,
2) nadzór i koordynacja inicjatyw dzielnic,
3) koordynacja pozyskiwania środków finanasowych przez dzielnice, w tym wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
4) planowanie środków finansowych i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno - remontowych,
5) doradzanie organom dzielnic w zakresie planowania wydatków statutowych,
6) wdrażanie strategii działania i przedsięwzięć dzielnic oraz analiza wyników ich realizacji,
7) przygotowanie i koordynowanie realizacji konkursów dla dzielnic,
8) prowadzenie bazy danych inwestycji i remontów planowanych i realizowanych ze środków dzielnic,
9) monitorowanie realizacji uchwał organów dzielnic przez komórki organizacyjne urzędu i miejskie jednostki organizacyjne,
10) obsługa organizacyjna i kancelaryjna organów dzielnic, w tym prowadzenie rejestru uchwał rad dzielnic,
11) nadzór nad utrzymaniem lokali, stanowiących siedziby organów dzielnic,
12) tworzenie planów rozwoju dzielnic we współpracy z radami dzielnic,
13) organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących aktywności i partycypacji obywatelskiej,
14) nadzór nad terminowością obiegu korespondencji pomiędzy organami dzielnic, a komórkami organizacyjnymi urzędu
i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 02.08.2011
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 10:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2019 13:15 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.02.2019 10:28 Korekta Ewa Mącik
06.02.2019 10:24 Korekta Ewa Mącik
06.02.2019 10:21 Korekta Ewa Mącik
06.02.2019 10:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.06.2017 10:57 Korekta Michał Kowalski