Biuro Centralnych Rozliczeń VAT

Osoba kierująca komórką: Kierownik Anna Pietrzyk
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 224
Nr telefonu: 58 668-82-95
58 668-82-93
58 668-82-94
E-mail: ref.vat@gdynia.pl
Biuro Centralnych Rozliczeń VAT (samodzielny referat) odpowiada za całość spraw związanych z prowadzeniem centralnych rozliczeń podatku VAT oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem spraw wynikających z obowiązku informowania o schematach podatkowych, a w szczególności:

1) w zakresie schematów podatkowych:
a) prowadzenie obsługi i dokumentowanie pracy, powołanego przez Prezydenta Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych, wyznaczonego do nadzorowania przestrzegania przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych,
b) przyjmowanie od naczelników oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i przekazywanie do Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych zgłoszenia o uzgodnieniach mogących stanowić schemat podatkowy wraz z dokumentacją źródłową umożliwiającą ocenę danego zdarzenia pod kątem obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej,
c) przygotowanie dla Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych informacji do Szefa KAS o schematach podatkowych na zasadach wskazanych w przepisach prawa,
d) prowadzenie rejestru przekazywanych informacji do Szefa KAS,
e) przygotowanie informacji o numerze schematu podatkowego (NSP),
f) przyjmowanie zgłoszenia o podejrzeniach naruszenia przepisów z zakresu obowiązków informowania o schematach podatkowych;

2) w zakresie rozliczeń podatku VAT:
a) przyjmowanie cząstkowych deklaracji VAT od miejskich jednostek organizacyjnych objętych centralnym rozliczeniem podatku VAT Gminy Miasta Gdyni;
b) uzgadnianie danych wykazanych w jednostkowych deklaracjach VAT z rejestrami sprzedaży i zakupu;
c) weryfikowanie prawidłowości ujęcia transakcji w rejestrach VAT oraz rozliczeń podatku VAT sporządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne;
d) przygotowywanie zbiorczych dokumentów niezbędnych do sporządzenia deklaracji VAT Gminy Miasta Gdyni;
e) sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT oraz korekt deklaracji VAT Gminy Miasta Gdyni;
f) regulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT do właściwego urzędu skarbowego;
g) obsługa rachunków bankowych, w ramach których realizowane są przepływy z tytułu scentralizowanego podatku VAT;
h) prowadzenie ewidencji księgowej rachunku bankowego służącego do rozliczeń pieniężnych z tytułu scentralizowanego podatku VAT;
i) opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru kancelarii doradztwa podatkowego oraz współpraca w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług;
j) bieżące wsparcie miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w zakresie podatku VAT;
k) weryfikowanie kwalifikowalności w zakresie podatku od towarów i usług w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Pietrzyk
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022
Data udostępnienia informacji: 06.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2022 09:06 Korekta Michał Kowalski
06.09.2022 15:21 Korekta Michał Kowalski
06.09.2022 14:45 Dodanie informacji Michał Kowalski