Redakcja

Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych dostępny jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, gdzie każdy zainteresowany może znaleźć informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: jego organizacją, władzami miasta, sposobem załatwiania spraw w urzędzie i obowiązujących procedurach, zamówieniami publicznymi i wieloma innymi zagadnieniami.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest "urzędowym publikatorem teleinformatycznym". BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Większość technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo do informacji publicznej, zgodnie z ustawą, obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji i przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku - wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

BIP Urzędu Miasta Gdyni jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni reguluje załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7626/18/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 marca 2018 r.

Za poszczególne działy BIP odpowiadają:

SAMORZĄD

URZĄD MIASTA

BUDŻET I MAJĄTEK GMINY

- Wydział Budżetu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego,

PRAWO LOKALNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

- poszczególne wydziały/referaty, jednostki organizacyjne

ZADANIA PUBLICZNE

- poszczególne wydziały/referaty, jednostki organizacyjne

NIERUCHOMOŚCI

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

INNE

Kliknięcie w nazwę wydziału/referatu umożliwia przejście na stronę z informacjami o wydziale/referacie (telefon, fax, email, adres, obowiązki).

Szczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się w następujących aktach prawnych:

  • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.09.2006
Data udostępnienia informacji: 18.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2023 15:17 Korekta Michał Kowalski
31.05.2022 10:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
30.09.2019 09:35 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
17.06.2019 11:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.03.2019 08:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.02.2019 10:32 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.02.2019 10:29 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.12.2018 13:09 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
15.06.2018 10:08 Korekta Michał Kowalski
28.05.2018 10:59 Aktualizacja treści Michał Kowalski
28.05.2018 10:55 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.03.2018 13:03 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.02.2018 08:57 dodanie aliasu redakcja Michał Kowalski
21.02.2018 08:55 Korekta Michał Kowalski
30.01.2018 14:50 Korekta Michał Kowalski
30.01.2018 14:25 Korekta Michał Kowalski
30.01.2018 13:39 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 15:52 Korekta Michał Kowalski
19.01.2018 15:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.01.2018 15:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.04.2017 10:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 14:32 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 14:13 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.01.2016 13:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
15.01.2016 13:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.03.2015 11:52 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.01.2015 12:25 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
23.01.2015 10:20 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.10.2013 09:28 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
21.10.2013 09:03 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.09.2012 09:42 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
10.09.2012 15:30 Zmiana podstawy prawnej Michał Kowalski
20.03.2012 09:30 Korekta Michał Kowalski
14.05.2010 08:49 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska