Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 30-32 w Gdyni
 
PNL.6826.9.2018.RP                                                                           Gdynia, 23 maja 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 23 maja 2019 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Batalionów Chłopskich 30-32.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu:

 https://www.gdynia.pl/bip/batalionow-chlopskich-30-32,7945/decyzja-umorzenie,538108
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2019 14:26 Aktualizacja treści Renata Plichta
23.05.2019 14:25 Dodanie informacji Renata Plichta