Punkty usługowe i handlowe w Gdyni

Od 2005 r. Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Zakładem Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG kierowanym przez prof. Tadeusza Palmowskiego prowadzi inwentaryzację handlu detalicznego i usług we wszystkich dzielnicach Gdyni oraz badania ankietowe mieszkańców Gdyni – „Szczęśliwa Gdynia”.

W czerwcu br. grupa licząca ok. 35 studentów, pod kierunkiem dr Renaty Anisiewicz, przeprowadziła inwentaryzację handlu i usług w 21 dzielnicach Gdyni wg wytycznych przekazanych przez Wydział Strategii. Był to tzw. „spis z natury” uwzględniający tylko te działalności, które można dostrzec „z ulicy”, a więc dane te mogą być różne od informacji pochodzących z bazy REGON.

Zinwentaryzowano wszystkie usługi w podziale na kategorie: handel, usługi dla ludności oraz usługi otoczenia biznesu.

Spis dostępny poniżej.

Spis

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.07.2022
Data udostępnienia informacji: 05.08.2022