2009

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2009r.
 
 
 

Lp. Organ kontrolujący Data rozpoczęcia kontroli Zakres
1
Urząd Miasta Gdyni
Wydział Budynków
18-02-2009
Czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 16-04-2009 Ocena stanu sanitarnego przedszkola.
3
ZUS oddział w Gdańsku
04-09-2009
-        Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek za ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
-        Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
-        Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
-        Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 23-11-2009 -        Ocena stanu sanitarnego przedszkola
-        Jakościowa ocena sposobu żywienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Anna Kozłowska
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 08.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2018 13:38 Aktualizacja treści Aneta Pasieka