Kontrole 2013.

Dnia 19 lutego 2013 r. Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni dokonały kontroli naszej placówki w związku z organizowanymi półkoloniami zimowymi.
Wyniki kontroli zostały ujęte w protokołach, które są dostępne do wglądu w siedzibie szkoły.

Dnia 15 kwietnia 2013 r. Powiatowa Stacja sanitarno - Epidemiologiczna w Gdyni przeprowadziła kontrolę dotyczącą procesu oceny nauczania - uczenia się uczniów klas I-III, IV-Vi i dzieci 5 oraz 6-letnich.
Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole, który jest dostępny w siedzibie szkoły.

W dniach 09.04.2013 - 30.04.2013r. została przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku ewaluacja zewnętrzna.
Raport z ewaluacji jest dostępny w naszej placówce.

W dniach 6-24.05.2013r. przeprowadzono w naszej placówce kompleksowa kontrolę zamówień publicznych za rok 2012.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Ostatnio zmodyfikował: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 26.02.2013
Data udostępnienia informacji: 15.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2013 11:12 Aktualizacja treści Alina Bieńko
15.05.2013 12:11 Aktualizacja treści Alina Bieńko
26.02.2013 10:10 Dodanie informacji Alina Bieńko