Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 2015 rok

W dniach 29-30 czerwca 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni.

Cel i zakres kontroli: sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie dotyczącym dokumentacji wypadków przy pracy, informacji przekazywanych do ZUS, postanowień regulaminu pracy, prowadzenia akt osobowych pracowników oraz wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Jachowska
Wprowadził informację: Anna Pyziak
Data wytworzenia informacji: 09.02.2018
Data udostępnienia informacji: 09.02.2018