2013r.

Kontrola sanitarna.
Termin: 29.01.2013r.
Zakres: przegląd kuchni i zaplecza kuchennego
Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Kontrola zgłoszonego wypoczynku zimowego.
Termin: 13.02.2013
Zakres: stan czystości pomieszczeń stołówki i kuchni, wydawanie posiłków.
Kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

Kontrola wypoczynku zimowego - Ferie 2013
Termin: 19.02.2013r.
Zakres: liczebność uczestników, dokumenty zgłoszeniowe, plan zajęć.
Kontrolujący: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Kontrola dorźna
Termin: 15.05.2013r. - 16.05.2013
Zakres: warunki edukacji przedszkolnej po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich w 2012r.
Kontrolujący: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Ewaluacja zewnętrzna problemowa
Termin: 17.09. -14.10.2013r.
Zakres: 
- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
- Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstaiwe programowej;
- Respektowane są normy społeczne.
Kontrolujący: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Kontrola finansowa
Termin: 28.11 -18.12.2013r.
Zakres:
- wyliczenie śródrocznej struktury zatrudnienia - art. 30a Karty Nauczyciela;
- ZFŚS;
- wynajem pomiesczeń;
- DWR , nagrody jubileuszowe i odprawy 2012r.
Kontrolujący: Biuro kontroli Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2014 10:49 Dodanie informacji Ewa Malottke
14.03.2013 13:26 Dodanie informacji Ewa Malottke