Kontrole z 2018 roku


Data

Kontrolujący

Cel kontroli / Co skontrolowano
19.11.2018 PSSE Gdynia Ewa Szarmacher Ocena zgodności z wymogami zdrowotnymi żywności produkowanej i wprowadzonej do obrotu na terenie danego województwa w aspekcie urzędowej kontroli. Kontrola tematyczna: pobór próbek.
10.05.2018 PSSE Gdynia Małgorzata Kaszuba Opracowanie oceny organizacji programów "Trzymaj formę" , "Bieg po zdrowie"
26.04.2018 KO Gdańsk Joanna Demczyn Kontrola Doraźna
05-28.03.2018 Pomorski Kurator Oświaty,Tomasz Kąkol, Gabriela Lis Ewaluacja zewnętrzna problemowa
20.03.2018 Inspektor Iwona Hebel Kontrola sprzętu, wyposażenia i dokumentacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
07.03.2018 PSSE Gdynia st.asystent mgr Karolina Berdys Ocena stanu sanitarnego szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2019
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019