Kontrole z 2015 roku


Data

Kontrolujący

Cel kontroli / Co skontrolowano

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

6 października 2015r.,

13 października 2015.,

16 października 2015r.,

19 października 2015.,

21 października 2015.,

23 października 2015.

inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marcin Maliszewski, posiadający legitymację służbową nr 11172, na podstawie upoważnienia nr 1020150901571 wystawionego 24 sierpnia 2015r z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
03.09.2015 do 09.09.2015Samodzielny Referat Kontroli Finansowej inspektor mgr Wioletta Narloch

Prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie opłat za żywienie:
Prawidłowość dokonywania wydatków.Realizacja dochodów budżetowych. Gospodarka w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

07.05.2015PSSE Gdynia Małgorzata Kaszuba

opracowanie oceny realizacji programów "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie"

05.03.2015PSSE Gdynia st.asystent mgr Karolina Berdys

ocena stanu sanitarnego szkoły 

27.02.2015PSSE Gdynia Ewa Szarmacher

kontrola kompleksowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Joanna Tymecka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Tymecka
Data wytworzenia informacji: 01.10.2015
Data udostępnienia informacji: 28.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2016 14:17 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
16.05.2016 14:10 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
16.05.2016 14:04 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
28.10.2015 17:03 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
28.10.2015 17:03 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
28.10.2015 17:02 Dodanie informacji Joanna Tymecka