Kontrole z 2014 roku


Data

Kontrolujący

Cel kontroli / Co skontrolowano
17.01.2014
Józef Bodio -starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kontrola w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania oraz Kontrola stanu dostosowania szkoły podstawowej do potrzeb 6-latków..
23.04.2014-29.05.2014mgr Wioletta Narloch - inspektor Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej UM Gdynia

Prawidłowość dokonywania wydatków.

Realizacja dochodów budżetowych.

Gospodarka w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Henryka _Richert
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 05.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 14:17 Aktualizacja treści Henryka _Richert
09.04.2014 13:18 Aktualizacja treści Henryka _Richert
05.02.2014 12:01 Dodanie informacji Henryka _Richert