Kontrole z 2013 roku


Data

Kontrolujący

Cel kontroli / Co skontrolowano
27.05.2013 do
14.06.2013
podinspektor Wydziału nadzoru Właścicielskiego Natalia Dyja, na podstawie upoważnienia MN 1711.5.2013realizacja dostaw, usług i robót budowlanych z 2012 r.zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. Protokół nr 5/2013 MN 1711.5.2013 z kontroli zamówień z dnia 28.06.2013 r stwierdzono: w trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych.
 22.05.2013Tomasz Kąkol upoważnienie nr 615/13Wybór podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego dokonali nauczyciele.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Henryka _Richert
Data wytworzenia informacji: 01.09.2013
Data udostępnienia informacji: 03.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2014 12:58 Aktualizacja treści Henryka _Richert
05.02.2014 12:41 Aktualizacja treści Henryka _Richert
03.10.2013 13:45 Aktualizacja treści Henryka _Richert
03.10.2013 13:39 Dodanie informacji Henryka _Richert