Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, znak spr.: o10-0954/2801/2009 z 27.08.2009r.


Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:


Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ZUS

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddz. w Gdańsku, Wydział Kontroli Płatników Składek, znak sprawy: o10-0954/2801/2009 z dnia 14.10.2009 r.

(z protokołu usunięto dane niejawne, tzn. dane osobowe wraz z numerami PESEL)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 30.10.2009
Data udostępnienia informacji: 19.04.2010