kontrole 2017 r.

23.01.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2031 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

17.02.2017 r.
została przeprowadzona kontrola próbek powietrza, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w PKM przez "Doktor Krasicki Sp. z o.o. Laboratorium Badań środowiskowych"
protokół z kontroli

03.03.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2058 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

08.03.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2026 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

08.03.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2082 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

27.03.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2088 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

10.05.2017 r.
została przeprowadzona kontrola działającej przy PKM Gdynia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UM Gdynia w zakresie:
1) zgodności stacjiz wymaganiami, o których mowa w art.86 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
2) prawidłowość wykonania badania technicznego,
3) prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji
protokół z kontroli

26-28.07.2017 r.
została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:
1) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących zaplecza higieniczno-sanitarnego i socjalnego kierowców komunikacji miejskiej w  Gdyni,,
2) przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy oraz przepisów dotyczących wypadków przy pracy,
protokół z kontroli
Uwaga.
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

nakaz po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

odpowiedź PKM na nakaz po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź PKM na nakaz po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

wystąpienie po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

odpowiedź PKM na wystąpienie po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

14.11.2017 r.
została przeprowadzona kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie prowadzenia nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.
protokół z kontroli

odpowiedź na protokół z kontroli

06.12.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2084 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

06.12.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2089 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

18.12.2017 r.
została przeprowadzona kontrola autobusu 2055 przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
protokół z kontroli
UWAGA:
Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 16.08.2017
Data udostępnienia informacji: 16.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2019 10:18 Korekta Adam Weisbrodt
21.06.2019 10:14 Korekta Adam Weisbrodt
21.06.2019 10:03 Korekta Adam Weisbrodt
21.06.2019 09:56 Korekta Adam Weisbrodt
21.06.2019 09:53 Korekta Adam Weisbrodt
01.04.2019 10:54 Korekta Adam Weisbrodt
01.04.2019 10:50 Korekta Adam Weisbrodt
01.04.2019 10:43 Korekta Adam Weisbrodt
20.03.2019 08:44 Korekta Adam Weisbrodt
04.01.2018 11:15 Dodanie informacji Adam Weisbrodt
13.12.2017 12:17 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
19.10.2017 11:57 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
16.08.2017 08:45 Korekta Adam Weisbrodt
16.08.2017 08:45 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt